- et regionalt skoleudviklingsprojekt

Velkommen til projektet Innovation i Folkeskolen.
Projektet er et skoleudviklingsprojekt støttet af Region Midts Vækstforum og EU’s Socialfond.

Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser, deres undervisere og skoleledere i Region Midts 19 kommuner.
Kontakt: Projektleder Rune Overvad Schou / Pædagogisk konsulent Anny Overgaard / Økonomi: Lotte Christensen

Projekt Innovation i Folkeskolen sluttede pr. 31. august 2014 efter en projektperiode på 2,5 år med 88 deltagende skoler. Du kan læse om erfaringerne fra projektet og evalueringerne af disse under ”om projektet”.